Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

IТ капацитет на център за данни

23/05/2024

Клъстерите с изкуствен интелект с висока плътност и течното охлаждане носят нови предизвикателства пред дизайна на центрове за данни. Референтните проекти на центрове за данни на Schneider Electric помагат за съкращаване на процеса на планиране, като предоставят валидирани, доказани и документирани дизайни на физическа инфраструктура на центрове за данни за справяне с подобни предизвикателства. Този дизайн се фокусира върху внедряването на AI клъстери с висока плътност с две IТ стаи. IТ стая 1 изобразява три сценария за модернизация, при които нов AI клъстер с висока плътност е инсталиран заедно със съществуващите традиционни IТ.
• Сценарий 1A показва клъстер с изкуствен интелект с въздушно охлаждане с висока плътност.
• Сценарий 1B показва клъстер с изкуствен интелект с течно охлаждане с висока плътност, който използва модули за разпределение на охлаждащата течност течност-въздух (CDU) за отвеждане на топлината. Това е идеално за сценарии, когато не можете да се свържете към водни системи на съоръжението.
• Сценарий 1C показва клъстер с изкуствен интелект с течно охлаждане с висока плътност, който използва CDU от течност към течност. Това е идеално за сценарии, при които можете да се включите във водните системи на съоръжението.
IТ стая 2 е специално създадена и оптимизирана за клъстер с изкуствен интелект с течно охлаждане, който използва CDU от течност към течност.
Reference Design 99 включва информация за четири технически области: захранване на съоръжения, охлаждане на съоръжения, IТ пространство и софтуер за жизнения цикъл. Те представляват интегрираните системи, необходими за изпълнение на спецификациите на дизайна в този общ документ.